Hem

Projektledning och kommunikation

STZ är ett konsultföretag som arbetar med organisationsutveckling, vi vänder oss till offentlig-, privat- och ideell sektor. Våra specialområden är projektledning och kommunikation.

 

Ett projekt som utförs noggrant från planeringsstadium till utvärderingsfas ger nyttiga lärdomar om hur angreppssättet kan utvecklas. Genom ett sådant cirkeltänkande garanteras ständig förbättring. Bra projektledning utvecklar organisationen.

 

Förankring och förståelse är nyckelbegrepp under de processer och projekt vi leder.

 

Samspel bygger på kommunikation.

 

 

 

Uppdaterad 2018-11-09

Kontakt

STZ progress AB

Berndt Anders väg 31

439 53 Åsa

 

+46 (0)70 699 63 23

info@stz.se