Om oss

Håkan Stigzelius

Håkan Stigzelius är maskiningenjör i grunden och har arbetat inom fordonsindustrin och med arbetsledning. Nuvarande uppdrag är som biträdande projektchef inom Volvo Bussars satsning för Electromobility. Tidigare uppdrag har varit som kravhanterare hos Volvo Lastvagnar, dessförinnan har fokus främst legat på projekt- och processledning och då även inom offentlig- och socialekonomisk sektor.

 

Den röda tråden och framgångsfaktorn genom uppdragen har varit att på ett tydligt och begripligt sätt dokumentera och definiera den pågående eller stundande verksamheten. Hans grundfilosofi vid projektledning är att projekt som genomförs noggrant ända från planeringsstadium till utvärderingsfas kan ge nyttiga lärdomar om hur angreppssättet kan utvecklas ytterligare.

 

Fyra års erfarenhet som generalsekreterare för Svenska Boxningsförbundet har breddat fältet och ökat den praktiska kunskapen inom dokumentering, krishantering och förändring under pågående arbete. Även budgetstyrning och verksamhetskoordinering har här varit centrala delar.

 

Håkans datorvana är stor och nya system tas in fort. Allt arbete som han utfört de senaste tio åren har sorterats efter grundprinciperna i Work Breakdown System (WBS) och återkommande projekt har lagts upp efter Demingcykelns kvalitetssäkrande principer. Budgetuppföljning direkt kopplad till aktivitet är centralt i Håkans sätt att administrera, kravspecifikationer och beställningar skrivs med juridisk exakthet.

 

CV Håkan Stigzelius (engelska)

 

 

Uppdaterad 2018-11-09

Kontakt

STZ progress AB

Berndt Anders väg 31

439 53 Åsa

 

+46 (0)70 699 63 23

info@stz.se